του.Τα

Ο Γιώργος Πατλάκας, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου Κομοτηνής δήλωσε επί του περιστατικού: «Η…