ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση: ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ 

Πόλη: ΛΑΥΡΙΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΚ:19500

Τηλ: 2292022802

E-mail: eurofigure@gmail.com

Α.Φ.Μ.106978090

Αριθμός ΓΕΜΗ :55451309000

Ιδιοκτήτης: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Νόμιμος Εκπρόσωπος; ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διευθυντής :ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διευθυντής Σύνταξης :ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαχειριστής και Δικαιούχος του ονόματος τομέα net-time.gr ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ