Μέλος

Μ.Η.Τ. 232108

Δήλωση συμμόρφωσης με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334

Η επιχείρηση ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ δηλώνει ότι η ίδια και ο ιστότοπος net-time.gr συμμορφώνονται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63) και ότι στο πλαίσιο αυτό διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει ή/και να αφαιρεί κάθε περιεχόμενο το οποίο κρίνει ότι είναι παράνομο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή άδεια του χρήστη, καθώς και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο προληπτικό μέτρο για την αποτροπή της διάδοσης παράνομου περιεχομένου.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διεύθυνση: ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ
Πόλη: ΛΑΥΡΙΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΚ:19500
Τηλ: 2292022802
E-mail: eurofigure@gmail.com
Α.Φ.Μ.106978090
Αριθμός ΓΕΜΗ :55451309000
Ιδιοκτήτης: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος; ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διευθυντής :ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διευθυντής Σύνταξης :ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Διαχειριστής και Δικαιούχος του ονόματος τομέα net-time.gr ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ