Αλέξανδρο

Ο Γιωτόπουλος δεν απασχολεί τους υπευθύνους των φυλακών αφού η συμπεριφορά του θεωρείται άψογη Σε τρία διαφορετικά σημεία των Φυλακών…